گاو صندوق نگه داری کلید

ابعاد:

بسته به سفارش مشتری ابعاد قابل تغییر می باشد.

ویژگی های محصول:

این محصول قابل اجرا بر روی تمامی صندوق ها و کمد های در حال ساخت شرکت کاوه می باشد .

داخل صندوق به تعداد دلخواه مشتری کشو های عمودی و اویز کلید قرار می گیرد.

این طبقات به کمک ریل کابینتی تلسکوپی برای مصرف کننده قابل دسترسی می شوند.

قابلیت قرار گیری بیش از 2000 کلید در این محصول وجود دارد.

کاربرد محصول :

این محصول مناسب برای کلید های صندوق های امانات ، واحد های برجهای بزرگ و ... می باشد.

Top