گاو صندوق سی خانه - 2000KS

گاو صندوق سی خانه - 2000KS

گاوصندوقی مناسب برای کارگاه‌های کوچک (به خصوص کارگاه‌های طلاسازی) جهت نگهداری از اشیای قیمتی شخصی...

ابعاد:

745*845*1815

ویژگی های محصول :

داخل صندوق ، تعداد 30 عدد صندوق کوچک با قفل مقاوم گاو صندوقی و هم چنین لولای گاو صندوقی تعبیه شده است.

کاربرد محصول:

مناسب برای کارگاه های کوچک ( به خصوص کارگاه های طلا سازی ) از جهت نگه داری از اشیا قیمتی شخصی و یا ابزاری که کارفرما به ان ها تحویل داده می باشد.

Top