گاو صندوق کاوه: تنها گاو صندوق دارای استانداردِ صندوق نسوز ایران

وقتی از استاندارد بودن گاو صندوق‌های کاوه سخن می‌گوییم، به چه مواردی اشاره داریم؟ یا به عبارت دیگر، گاو صندوق استاندارد باید چه آزمون‌هایی را پشت سر گذشته باشد؟

از مهندس فرزاد حسینیان، سرپرست بخش کنترل کیفیت شزکت کاوه، درخواست کردیم که روش‌های آزمون گاو صندوق استاندارد را برای ما شرح دهد. نتیجه مطلبی است که در ادامه خواهید خواند.

روشهای آزمون گاو صندوق استاندارد

1-1 آزمون استقرار : در سطح رویه مربعی با ابعاد 400*400 میلیمتر که یک یا دوضلع آن مماس با لبه های رویه صندوق ها باشد بار گسترده ای به وزن 150 کیلو گرم قرار داده می شود دراین حالت بایستی تعادل صندوق ( روی پایه ها از زمین جدا نشود.

1-2 آزمون استحکام : برروی هر یک از قطرهای موازی دوسطح جانبی مقابل هم نیروی کششی معادل 150 کیلوگرم برای صندوقهای سبک و 300 کیلو گرم برای صندوقهای سنگین به مدت 10 دقیقه وارد کنید  . تغییردائم اندازه قطرها ی مذکور نباید از یک میلیمتر تجاوز کند .

1-3 مستوی بودن سطوح صندوقها : تمام سطوح جانبی و خارجی و رویه صندوقها و درهای خزانه باید از سطوح مستوی تشکیل شده و رواداری ، پیچیدگی یا تاب برداشتگی و ناهمواری این سطوح نباید حداکثر 1.5 میلیمتر تجاوز نماید .

1-4 آزمون مقاومت طبقات : هرگاه بار گسترده ای به وزن 150 کیلوگرم بر هر یک از طبقات صندوق نسوز هنگام استقرار در محل خود وارد شود ، انحنای طبقه در وسط نباید بیشتر از 2 میلیمتر بوده و در محلهای اتصال طبقه به بدنه نباید هیچگونه تغییری حاصل شود

1-5 آزمون مقاومت قفل ها و زبانه ها : قفلها ، لولا و زبانه ها طبق روش ذکر شده در استاندارد باید پس از 12000 بار باز و بست شدن (1200بار در هر ساعت) در قسمتهای متحرک صندوق مثل دستگیره زبانه هاو لولا ها ، نباید هیچگونه سائیدگی ، خرابی یا تغییر شکلی مشاهده شود.

1-6 آزمون مقاومت در مقابل باز شدن : کلیه صندوقهای سبک به مدت 90 دقیقه و صندوقهای سنگین به مدت 180 دقیقه و دربهای خزانه به مدت 12 ساعت با استفاده از ابزارهای ذکر شده در استاندارد ( جک دنده ای هیدرولیک- مشعل برش متوسط و ...) باید در مقابل باز شدن مقاوت کنند.

1-7 : آزمون آسیب پذیری و سقوط صندوقها : در هنگام آتش سوزی به واسطه گرم شدن مصالح ساختمانی و ریزش آنها و همچنین به دلیل آبی که برای مهار کردن آتش به درون ساختمانها ریخته می شود ، و یا اصولا صندوق به واسطه ریزش کف به پایین سقوط کند . صندوقها باید در مقابل اینگونه ضربات و فشارها و یا سقوط مقاومت داشته باشند تا از متلاشی و یا در آنها باز نشود و امکان دسترسی به محتویاط آنها به آسانی وجود نداشته باشد .

برای سنجش چنین مقاومتی صندوقهای سبک به مدت 30 دقیقه در دمای 600 درجه سانتیگراد و صندوقهای سنگین به مدت 60 دقیقه و در دمای 950 درجه سانتیگراد حرارت داده و بلافاصله آنها را تا ارتفاع 3.5 متری بالا برده و به صورت سقوط آزاد روی سطح آجری  رها می کنند .

1-8 آزمون مقاومت در مقابل آتش سوزی : برای این آزمون صندوقهای سنگین به مدت 90 دقیقه در دمای 1000 درجه سانتیگراد یا 180 دقیقه در دمای 800 درجه سانتیگراد حرارت می بینند و بعد از این آزمایش نباید هیچگونه تغییری در محتویات صندوق ها ایجاد شود و کاغذهای داخل صندوق نباید تغییر رنگ دهند.

1-9-1 آزمون چسبندگی رنگ : تست چسبندگی رنگ (کراس کات) مطابق با استاندارد صورت می گیرد و نباید بیشتراز 5 درصد مربعهای رنگی ایجاد شده از روی سطح رنگ شده جدا شوند.

1-9-2 آزمون مقاومت در مقابل ضربه : یک قطعه فلز رنگ شده را از طرف رنگ روی ماتریس نیم کروی به قطر 16.2 میلیمتر قرار داده و سمبه نیم کروی به قطر 15.8 میلیمتر را روی آن بگذارید و یک وزنه 500 گرمی را از داخل یک لوله راهنما به بلندی 800 میلیمتر رها کنید ، در رنگ قسمت فرو رفته نباید ترک خورگی مشاهده شود.

1-9-3 مقاومت در مقابل خمش : قطعه ای از فلز رنگ شده را حول میله ای به قطر 7  میلیمتر تحت زاویه 180 درجه خم کنید در رنگ روی فلز نباید ترک خوردگی مشاهده شود.

1-9-4 سختی رنگ : نوک مداد H2 را با مداد تراش تیز کنید و با فشار دست تحت زاویه 45 درجه با سطح رنگ شده نباید خراش یه وجود آید.

1-9-5 ضخامت رنگ : در نقاط مختلف هر سطح رنگ شده ضخامت رنگ باید تا حد امکان یکنواخت و حداقل 30 میکرون باشد. رواداری ضخامت در قسمتهای مختلف 5 میکرون می باشد.

 

Top