ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری

در این دوره‌ی نمایشگاه گاو صندوق کاوه حضوری متفاوت داشت


این دوره نمایشگاه شرکت کاوه بصورت متفاوت نسبت به دوره های قبلی شرکت نمود.

کانکس طراحی شده توسط مهندسین شرکت جلوه خاصی در محوطه نمایشگاه ایجاد کرده بود. در طول چهار روز مدت نمایشگاه جلسات و ملاقاتهای مختلفی با مسئولین بانکهای کشاورزی، رفاه، اقتصاد نوین، کارآفرین و ملی داشتیم که بیشتر مذاکرات حول محور صندوق امانات و ارائه صندوقهای پیشرفته به بانکها بود. غالب بانکها متقاضی استفاده از صندوق امانات در شعبات می باشند که قرار شد در خواست شعبات بررسی و به اطلاع کاوه رسانیده شود.
تقریباً اکثر نمایندگان شرکت از غرفه کاوه بازدید و جلسات مفیدی داشتند. جلسات متعددی با انبوه سازان در خصوص درب آپارتمانی و خزانه دیواری داشتیم.

حدود 31 نفر متقاضی نمایندگی فروش محصولات کاوه در سراسر کشور بودند که در حال بررسی می باشد

  • ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری
ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری
Top