ارومیه - حسن محمدپور

شهر : ارومیه

نام نماینده :  حسن محمدپور

موبایل : 09143451831

تلفن : 32370170

فکس : 32370171

نشانی : بلوار دستغیب، روبروی خیابان مدیریت، صنایع چوب و فلز دارالصفا

کد پستی : 5714843869

37.583480, 45.124313

5

Top