بانه - محمد ابراهیمی

شهر : بانه

نام نماینده : محمد ابراهیمی

موبایل :  09183746267/ 09183752143

تلفن : 4220006

فکس : 34228030

نشانی : ميدان قدس، خیابان امام، خیابان امام، روبروي مسجد جامع، فروشگاه کاوه

کد پستی :  6691834989

36.000546, 45.879386

5

Top