بندرعباس - حمید گله داری

شهر : بندر عباس

نام نماینده : حمید گله داری

 

تلفن :   32222244 / 32222384

فکس :

نشانی : خيابان امام، مقابل هلال احمر، فروشگاه گله داري

کد پستی : 7917763817

27.271215, 56.312804

5

Top