مشهد - مجید اعتضاد

شهر : مشهد

نام نماینده : مجید اعتضاد

موبایل : 09153146367

تلفن : 36575848

فکس : 36576066

نشانی : ابتداي جاده قوچان، روبروي كارخانه پپسي، صنايع اداري صدف

کد پستی : 9189974349

36.359610, 59.539630

5

Top