اردبیل - یونس عبیدی

شهر : اردبیل

نام نماینده : یونس عبیدی

موبایل : 09149554947

تلفن : 33339182

فکس : 33358714

نشانی :  خیابان يساول، جنب مجتمع ابزار و يراق دميرچي

کد پستی :  5618415361

38.251267, 48.298453

5

Top