زاهدان - غلام عدل گستر

شهر : زاهدان

نام نماینده  : غلام عدل گستر

موبایل : 09122117511/9155432818

تلفن : 33224326 / 33224153

فکس : 33211741

نشانی : خيابان آزادي، روبروی بيمارستان حضرت علي اصغر(ع)

کد پستی: 1968933776

29.454032, 60.881869

5

Top