ساری - محمد بلباسی

شهر : ساری

نام نماینده : محمد بلباسی

موبایل : 09111514381

تلفن : 33244794

فکس: 33265723

نشانی : انتهاي بلوار طالقاني، نرسيده به کمربندي، نبش کوچه رهنمون، فروشگاه پارس فلز

کد پستی : 4817835197

36.566791, 53.060430

5

Top