همایش بزرگ نمایندگان کاوه

همایش نمایندگان  شرکت صنعتی کاوه در تاریخ 1395/7/28  با حضور اعضاء محترم هیئت مدیره ، مدیر عامل و مدیران و همچنین نمایندگان محترم فروش  شرکت صندوق نسوز کاوه در هتل المپیک تهران شرکت برگزار شد.

  • همایش بزرگ نمایندگان کاوه
  • همایش بزرگ نمایندگان کاوه
همایش بزرگ نمایندگان کاوه
همایش بزرگ نمایندگان کاوه
Top