وزیر امور خار خارجه در فروشگاه مرکزی گاو صندوق کاوه!

وزیر امور خار خارجه در فروشگاه مرکزی گاو صندوق کاوه!

مراجعه‌ی سر زده جناب آقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه، به فروشگاه مرکزی کاوه موجب خوشحالی و دلگرمی کارکنان آن گردید.

در تاریخ 95/1/23 جناب اقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه، به صورت سر زده وارد فروشگاه مرکزی شرکت کاوه گردید و باعث خوشحالی و دلگرمی کارکنان آن شد.

با ارزوی موفقیت برای ایشان و همراهانشان.

Top