حسن منصوری

شهر : دلیجان

نام نماینده : حسن منصوری

موبایل :09188654164 /09337512400 / 09129434550

تلفن :44233005 /044233004

نشانی :خیابان امام، چهار راه فلسطین ، نمایشگاه صنعت ابزار منصور

کدپستی :3791648963

33.993515,50.690689

5

Top