کارخانه تهران (جاده دماوند)

کارخانه تهران (جاده دماوند)

دیر زمانی است که نام کاوه با امنیت و اطمینان عجین گشته است . شرکت صنعتی کاوه اولین شرکت سازنده انواع صندوقهای نسوز و ضد سرقت در کشور با قدمتی بالغ بر پنجاه سال می باشد . شرکت صنعتی کاوه اولین و تنها دارنده نشان استاندارد و همچنین دارنده استانداردهای بین المیلی از جمله CE از همه این تعاریف که بگذریم شرکت صنعتی کاوه را همه با محصولاتش می شناسند . اما نام کاوه پسوند و پیشوند ندارد . دستاورد های جدید کاوه بطور خلاصه عبارتند از:

طراحی و ساخت صندوقهای امانات مکانیکی و دیجیتال مورد مصرف در بانکهای سراسر کشور و ...
دیر زمانی است که نام کاوه با امنیت و اطمینان عجین گشته است .
شرکت صنعتی کاوه اولین شرکت سازنده انواع صندوقهای نسوز و ضد سرقت در کشور با قدمتی بالغ بر پنجاه سال می باشد .
شرکت صنعتی کاوه اولین و تنها دارنده نشان استاندارد و همچنین دارنده استانداردهای بین المیلی از جمله CE  از همه این تعاریف که بگذریم شرکت صنعتی کاوه را همه با محصولاتش می شناسند . اما نام کاوه پسوند و پیشوند ندارد .
دستاورد های جدید کاوه بطور خلاصه عبارتست از:
- طراحی و ساخت صندوقهای امانات مکانیکی و دیجیتال مورد مصرف در بانکهای سراسر کشور
- طراحی و ساخت صندوقهای مجهز به قفلهای مکانیکی و دیجیتال 
- طراحی و ساخت صندوقهای مورد استفاده در منازل با شکل ها و ابعاد مناسب خانواده ها 
- طراحی و ساخت نسل جدید قفلهای ضد سرقت 
- طراحی و ساخت انواع دربهای ایمینی آپارتمانها ، دربهای نسوز و دربهای فرار 
- امداد کاوه ، در خدمت رسانی و گارانتی محصولات کاوه همیشه بی رقیب بوده است و تنها واحدی است که سازمان خدمات پس از فروش دارد .
- دارا بودن بزرگترین شبکه توزیع در سراسر کشور
- توزیع محصولات کاه در سراسر کشور از طریق نمایندگیها در هر استان و یاشهر انجام می شود  

Top