خزانه دیواری 75VK

Kaveh

خانواده محصول
سبک-درب خزانه دیواری- کلیدی
استاندارد نسوز
بلی
ابعاد داخلی
30×22/5×20/5
ابعاد خارجی
45/5×39/5×32
وزن
19
طراحی ضد سرقت
خیر
تعداد قفل
1
Top