خزانه دیواری 150VKR

Kaveh


خانواده محصول
سبک-درب خزانه دیواری- کلیدی و رمزی
استاندارد نسوز
بلی
ابعاد داخلی
36/5×27×23/5
ابعاد خارجی
52×41/5×35/5
وزن
27
طراحی ضد سرقت
خیر
تعداد قفل
2
Top