خزانه دیواری 250VR

Kaveh

خانواده محصول
سبک-درب خزانه دیواری- رمزی
استاندارد نسوز
بلی
ابعاد داخلی
61/5×45×45
ابعاد خارجی
47×28×31/5
وزن
37
طراحی ضد سرقت
خیر
تعداد قفل
2
Top