خزانه دیواری 550VR

Kaveh

خانواده محصول
سبک-درب خزانه دیواری- رمزی
استاندارد نسوز
بلی
ابعاد داخلی
67×44/5×42/5
ابعاد خارجی
81/5×61×54/5
طراحی ضد سرقت
خیر
تعداد قفل
2
Top