درب خزانه 180V

Kaveh

خانواده محصول
درب خزانه
استاندارد نسوز
بلی
ابعاد داخلی
180×70.5
ابعاد خارجی
200×90×17
وزن
450
طراحی ضد سرقت
بلی
ضد انفجار
بلی
Top