درب خزانه 200V

Kaveh

خانواده محصول
درب خزانه
استاندارد نسوز
بلی
ابعاد داخلی
169.5×70.5
ابعاد خارجی
205×100.5×35
وزن
645
طراحی ضد سرقت
بلی
Top