صندوق 750S

Kaveh


خانواده محصول
سنگین- ضد سرقت - رمزی
استاندارد نسوز
بله
ابعاد داخلی
103.5×48.5×38
ابعاد خارجی
120×65×50
وزن
700
Top