صندوق 750S

Kaveh


1202311101

خانواده محصول
سنگین- ضد سرقت - رمزی
استاندارد نسوز
بله
ابعاد داخلی
103.5×48.5×38
ابعاد خارجی
121×65×71
وزن
770
Top