صندوق 1000BS

Kaveh


1204321101

خانواده محصول
سنگین - ضد سرقت - دو درب - رمزی
استاندارد نسوز
دارد
ابعاد داخلی
37*101*65
ابعاد خارجی
60*120*82
وزن
840
Top