صندوق 1000BS

Kaveh


خانواده محصول
سنگین - ضد سرقت - دو درب - رمزی
استاندارد نسوز
بله
ابعاد داخلی
37*101*65
ابعاد خارجی
60*120*82
وزن
836
Top