صندوق 2000BS

Kaveh

خانواده محصول
سنگین - ضد سرقت - دو درب - رمزی
استاندارد نسوز
بله
ابعاد داخلی
42.8*93.5*136
ابعاد خارجی
155*110*65
Top