صندوق750

Kaveh

خانواده محصول
سنگین - رمزی
ابعاد داخلی
45*47*103
ابعاد خارجی
121×65.5×71
وزن
700
Top