دفتر مرکزی: تهران . میدان فـردوسـی . خیابان سپهبد قرنی . ضلع شمالی پمپ بنزین . ساختمان کاوه ( پلاک ۲۹)
کارخانه تهران: کیلومتر 14 جاده آبعلی(سرخه حصار) . روبروی بیمارستان شهید لواسانی
کارخانه اصفهان: اصفهان . شهرک صنعتی جی . خیابان چهارم . روبروی تقاطع سوم
دفتر مرکزی: 52834 -021
کارخانه تهران: 52834 -021
کارخانه اصفهان: 5721001-0313
کدپستی: 1581613916
info@kavehsafebox.com
ارسال پیام