شرکت صنعتی کاوه اولین دارنده استاندارد ملی ایران می باشد که در سال 1355 توسط این شرکت به اداره استاندارد ملی ایران پیشهاد گردید و به تصویب رسید.

در جهت انجام آزمایشات مربوطه نیز آزمایشگاه در داخل شرکت ایجاد گردید. کلیه آزمون های کنترل کیفی مورد نیاز انواع محصولات این شرکت بر اساس آخرین استانداردهای علمی و بین المللی در آزمایشگاه‌های شرکت صنعتی کاوه انجام می‌شود و در این زمینه هیچ‌گونه وابستگی وجود ندارد.

کلیه فعالیت های آزمایشگاه نیز بر اساس استاندارد ایزو 17025 صورت می پذیرد.

در راستای تولید کلیه قفل های مورد استفاده در محصولات و همچنین توسعه و تدوین استاندارد های مربوطه، شرکت بر آن شد تا با ایجاد اولین آزمایشگاه قفل در ایران، برای ارتقای کیفیت و خدمت رسانی بیشتر به مشتریان، گامی دیگر در توسعه فعالیتهای کیفی خود بردارد.

در حال حاضر کلیه آزمایشات محصولات در داخل شرکت صورت می پذیرد و از این حیث هیچ گونه وابستگی وجود ندارد.