در واحد برنامه ریزی و تولید شرکت صنعتی کاوه همیشه نیاز بازار و در خواست مشتری در اولویت کاری قرار گرفته است و تلاش متخصصان و مهندسین این شرکت بر این بوده است که امنیت را در درجه اول به خانه و محل کار مشتریان برده و کیفیت همه محصولات در اولویت کامل قرار می گیرد. واحد مهندسی و تولید کارخانه همیشه این موضوع را مد نظر دارند که همزمان با شرکت های مطرح خارجی کیفیت و زیبایی را در کنار امنیت به مشتری عرضه کنند.

برنامه ریزی تولید و کنترل یک ابزار در دسترس برای مدیریت برای دستیابی به اهداف اعلام شده است. بدین ترتیب، یک سیستم تولیدی با چهار عامل درگیر است. به عنوان مثال کمیت، کیفیت، هزینه و زمان برنامه ریزی تولید با تجزیه و تحلیل داده های داده شده آغاز می شود، یعنی تقاضا برای محصولات، تحویل برنامه و غیره، و بر اساس اطلاعات موجود، یک طرح استفاده از منابع شرکت مانند ماشین آلات، مواد و پرسنل تولیدی برای به دست آوردن هدف با صرفه ترین روش کار می نماید. در طرح کنترل تولید در صورت وجود هر گونه انحراف بین واقعی و برنامه ریزی شده است. اقدام اصلاحی به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در هر برنامه با استفاده از آن انجام می شود.

کارهای ذیل در واحد برنامه ریزی و کنترل تولید صورت می پذیرد:

  • زمانبندی دقیق برای استفاده صحیح از تعیین ظرفیت تولیدی و سفارشات
  • تهیه برنامه تولید برای هر سفارش و ابلاغ آن به مدیر تولید جهت برنامه ریزی عملیات
  • نظارت و کنترل بر مجموعه انبار و سیستم کنترل موجودی و تعیین نقطه سفارش و حداقل موجودی، ورود و خروج کالا، کدینگ، نحوه چیدمان، جابجایی، نگهداری در انبار، تحویل و بطور کلی نظارت بر ارزیابی کیفی اقلام در انبار
  • مدیریت بر برنامه ریزی سفارشات و استخراج سفارشات مواد و قطعات مورد نیاز و هماهنگی با واحد بازرگانی
  • تهیه گزارشات مختلف تجزیه و تحلیل
  • تهیه برنامه زمانبندی تولید و مونتاژ و ارائه آن به واحدها جهت تولید و خرید
  • تهیه گزارشات تولید روزانه و ارائه به مدیریت ارشد شرکت