بخش تحقیق و توسعه در شرکت صنعتی کاوه از نیروی انسانی با تخصص و تجربه کافی برای ایجاد توسعه و تولید محصولات جدید بهره می برد. ضمن اینکه در صورت لزوم، از متخصصان سایر بخشهای داخلی یا شرکت های خارجی در جهت بهبود عملکرد استفاده می شود.

بخش تحقیق و توسعه دارای متخصصان در زمینه توسعه محصول، توسعه فرایند، مدیریت پروژه، نمونه سازی، آزمایش، خرید و ارزیابی کیفیت عرضه کننده می باشد. برای به حداکثر رساندن عملکرد خود، از نرم افزارهای پیشرفته CAD و CAE استفاده می کنیم.

وظیفه مهم دیگر بخش تحقیق و توسعه، حفظ محصولات فعلی است محصولات موجود در صورت لزوم ارزیابی می شوند و تغییر می یابند.

تیم تحقیق و توسعه، به شرکت در رقابت با دیگران کمک می کند. این بخش می تواند محصولات را محک بزند و روندهای جدیدی را در صنعت تحقیق کند. این تحقیق به توسعه و به روزرسانی محصولات ایجاد شده توسط شرکت کمک می کند. این تیم بر اساس نوآوری و توسعه کنترل شده به آینده شرکت کمک می کند.